سایت همسریابی
dating website
online dating site for beautiful men and women
برترین ، بهترین ، پربازدیدترین ، سایت همسریابی رد کشور

چرا سایت همسریابی ؟ چرا سایت ازدواج موقت ؟


آسیب شناسی ازدواج از طریق سایت همسریابی و آشنایی در فضای مجازی فرصت ها و تهدیدها در این حوزه با گسترش اینترنت و فراگیر شدن این ابزار پر اهمیت جهانی، بر کسی پوشیده نیست که در این حوزه آسیبها و فرصت های بسیاری نهفته است، هر امری که در جهان واقعی و فضای حقیقی اتفاق می افتد امکان وقوع در فضای مجازی را نیز خواهد یافت، در فضای حقیقی و جهان واقعی، ما همیشه در معرض آشنایی با افراد مختلف قرار داریم، و این اتفاق در هر لحظه از زندگی ما ممکن میباشد، امروزه با گسترش فضای مجازی و اینترنت و شبکه های اجتماعی، این آشنایی ها به حوزه فضای مجازی نیز وارد گردیده است و حتی میتوان آشنایی ها و دوستی ها در فضای مجازی را همسطح و همپایه با آشنایی در فضای واقعی و حقیقی قرارداد. از آنجایی که یکی از مهمترین آشنایی ها در فضای حقیقی آشنایی زوجین برای ازدواج می باشد این آشنایی با پا گذاشتن در فضای مجازی امکان بروز یافته است. پس ما ناگزیر مجبور به قبول این واقعیت هستیم که در فضای مجازی و از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی آشنایی های منجر به ازدواج شکل خواهد گرفت همانگونه که تا به امروز از زمان شروع فعالیت در فضای مجازی شکل گرفته است. آستین افشاندن و نادیده گرفتن آشنایی های منجر به ازدواج در فضای مجازی امری ناروا و به دور از عقلانیت است. پس بر فعالان حوزه اجتماع واجب است که به جای اینکه هرگونه آشنایی در فضای مجازی را تحقیر و آن را به دیده شک و تردید نگاه کنند بهتر است با آگاهی بخشی نسبت به این امر اراده مثبت از خود بروز دهند. هر که با پولاد بازو و پنجه کرد ساعد سیمین خود را رنجه کرد

Register ثبت نام در سایت


خوش آمدید سریع ثبت نام کنید

راه ارتباط